För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Kommunfullmäktige 20 september 2017 – Spiken i kistan för Åå?
Stora försvårar

• Majoritet försvårar dubbelt för mindre partier. Kan bli spiken i kistan för Åhuspartiet. • Partifärg viktigare än kompetens i kommunala bolag. Skäl för att styrelse och ledning får överrock genom ägar-direktiv?! • Åhuspartiets motion om snabbare sträckning av buss-linje 551 Åhusbryggan med i Skånetrafiken översyn
PDF

Tekniska nämnden 24 augusti 2017 – Belysning i Barum

Hur ska viktig gatubelysning säkras på landsbygden när elkablar grävs ner och belysningsstolpar för armaturer tas bort? Frågan väcktes av Barums Intresseförening - och tekniska nämndens svar leder till belysning, så länge stolparna håller. Öppna pdf-filen och läs!
PDF

Kommunfullmäktige 16 maj 2017 – Täppetstranden
Åås Erosionsmotion i utredning
varning för underjorden-P

– Om regelbrott begåtts måste ansvar utkrävas och korrigerande åtgärder vidtas så att ett högt förtroende kan upprätthållas för kommunens sätt att sköta området. Det framhöll Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl i kommunfullmäkige 16 maj gällande C4 Tekniks hantering av det känsliga strandområdet på Täppetstranden där Åhus Beachhandboll Festival arrangeras. Åhuspartiets motion "Angående erosionen av kommunens stränder" fanns på fullmäktiges agenda. Motionen kommer att bli en del i en kommande prioriterad utredning om erosionsproblem. Läs mer i bifogad pdf!
PDF