För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Budgetfullmäktige i Kristianstad 21 november 2017 – Stranderosion
strategiska fordonsfrågor och "lag och ordning" med mera

• Den allt påtagligare stranderosionen • Avsaknaden av en sammanhållande funktion för kom-munens strategiska fordonsfrågor • Ökad professionalitet inom området upphandling, pro-jektledning och inköp efterlystes • Badhuset på Näsby och skenande kostnader • Den oroande utvecklingen inom området ”lag och ord-ning” Dessa fem angelägna områden tog Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl upp i sitt gruppledaranförande under budgetfullmäktige. Läs mer i hans rapport i pdf-filen här!
PDF

Tekniska nämnden 23 november 2017 – Positivt svar på Åå-motion om Kompassrosor i basorter

Ett positivt bemötande fick Åhuspartiets motion om Orienterande kompassrosor i kommunens basorter av C4 Teknik. Tekniska nämnden följde förvaltningens förslag. Tollarp kan bli den basort där Åhuspartiets förslag först förverkligas. Läs i pdf-filerna här rapporten från Tekniska nämnden här - och Åhuspartiets motion som nämnden besvarade.
PDF1 PDF2

Kommunfullmäktige 17 oktober 2017 – Usel motionshantering ska bli bättre
Tertialrapport där styrande majoritet slog sig för bröst och oppositionen såg orostecken

Fullmäktiges ordförande Anna-Kerstin Larsson lovade att hanteringen av motioner ska bli bättre. Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl ansåg att hanteringen var undermålig jämfört med hur förslagsärenden behandlas i företagsvärlden. • Ökande sjuktal orostecken i tertialrapport där den styrande majoritetens företrädare slog sig generellt för bröstet och berömde den förda politiken. Oppositionens företrädare pekade på svagheterna och orostecknen. Läs Kjell-Eriks Ståhls rapport i pdf-filen!
PDF