För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Kommunfullmäktige 12 december 2017 - Åå-stöd för motion som obegripligt avslogs

Årets sista sammanträde med kommunfullmäktige blev årets lugnaste. En motion från Moderaterna med förslaget ”Erbjud gymnasieungdomar arbete som handledare åt elever i Kristianstads kommuns lovskolor” blev dagens mest debattintensiva. Motionen stöddes av M, KD, MP, SD och Åå men avslogs av majoriteten och V av för oss obegripliga skäl. Troligen kom förslaget från fel håll (oppositionen) och då spelar det ingen roll hur bra det än är. Öppna pdf-filen och läs Kjell-Eriks rapport.
PDF

Budgetfullmäktige i Kristianstad 21 november 2017 – Stranderosion
strategiska fordonsfrågor och "lag och ordning" med mera

• Den allt påtagligare stranderosionen • Avsaknaden av en sammanhållande funktion för kom-munens strategiska fordonsfrågor • Ökad professionalitet inom området upphandling, pro-jektledning och inköp efterlystes • Badhuset på Näsby och skenande kostnader • Den oroande utvecklingen inom området ”lag och ord-ning” Dessa fem angelägna områden tog Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl upp i sitt gruppledaranförande under budgetfullmäktige. Läs mer i hans rapport i pdf-filen här!
PDF

Tekniska nämnden 23 november 2017 – Positivt svar på Åå-motion om Kompassrosor i basorter

Ett positivt bemötande fick Åhuspartiets motion om Orienterande kompassrosor i kommunens basorter av C4 Teknik. Tekniska nämnden följde förvaltningens förslag. Tollarp kan bli den basort där Åhuspartiets förslag först förverkligas. Läs i pdf-filerna här rapporten från Tekniska nämnden här - och Åhuspartiets motion som nämnden besvarade.
PDF1 PDF2