För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Åå i majoritet för stopp av Taggen – Varningar om badhus kostnader på väg bli uppfyllda…

• Lägre investeringsbelopp till följd av minskat behov av yta i badhus äts upp av nylig reviderad kalkyl. Åhuspartists varningar på väg mot att bli besannade. • Ändrad uppfattning och nedlagda röster ledde till att kritisk uppfattning om vindkraftparken Taggen följde kommunstyrelsens förslag till yttrande. L, SD och Åhuspartiet bildade majoritet. Läs om Kjell-Erik Ståhls viktiga ageranden i kommunfullmäktige. Du finner hans rapport i pdf-filen här!
PDF

Skarp kritik mot brister och slutsater i IT-rapport

Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl blev ombedd att korta sitt anförande i informationsärende. Han frågade senare om andra regler tillämpas för företag än för privatpersoner när det gäller trädfällning. Hans i fjor nekade återremiss i ett detaljplaneärende i Maglehem har nu lett till att domstol upphävt kf:s beslut. Läs med i pdf-filen här!
PDF

Förutsättningarna att kunna bygga, geologin, var det argument som ledde till att Åhuspartiet genom Kjell-Erik Ståhl ställde sig bakom placeringen på Näsby av ett nytt badhus i Kristianstad. Sett till uppenbara brister i beslutsunderlaget yrkade Kjell-Erik på återremiss, vilken röstades ned. Läs hans kritik och hans återremissyrkande och protokollsanteckning i rapporten från Kf här. I andra och tredje pdfen finns enbart återremiss respektive protokollsanteckning.
PDF1 PDF2 PDF3