För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Efter 24 år i kommunfullmäktige lämnar Åhuspartiet den politiska scenen

1994 bildades Åhuspartiet. Samma år tog det sakpolitiska partiet säte i kommunfullmäktige i Kristianstad. Åå fick 3,5 procent av samtliga avgivna godkända röster. Det räckte till två mandat. 9 oktober 2018 – efter 24 år – lämnar lokalpartiet fullmäktige. Många år har alltså gått - och Åhuspartiet har på olika sätt bidragit till kommunens utveckling. Kjell-Erik Ståhl redovisar i sin sista rapport från fullmäktige en del av vad Åhuspartiet har gjort. Läs Kjell-Eriks rapport i pdf-filen här!
PDF

Åå i majoritet för stopp av Taggen – Varningar om badhus kostnader på väg bli uppfyllda…

• Lägre investeringsbelopp till följd av minskat behov av yta i badhus äts upp av nylig reviderad kalkyl. Åhuspartists varningar på väg mot att bli besannade. • Ändrad uppfattning och nedlagda röster ledde till att kritisk uppfattning om vindkraftparken Taggen följde kommunstyrelsens förslag till yttrande. L, SD och Åhuspartiet bildade majoritet. Läs om Kjell-Erik Ståhls viktiga ageranden i kommunfullmäktige. Du finner hans rapport i pdf-filen här!
PDF

Skarp kritik mot brister och slutsater i IT-rapport

Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl blev ombedd att korta sitt anförande i informationsärende. Han frågade senare om andra regler tillämpas för företag än för privatpersoner när det gäller trädfällning. Hans i fjor nekade återremiss i ett detaljplaneärende i Maglehem har nu lett till att domstol upphävt kf:s beslut. Läs med i pdf-filen här!
PDF