För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Tekniska nämnden 8 november 2018 – Planera redan nu för nytt reningsverk på säker mark

Redan nu är det dags att börja sondera för var ett nytt stort reningsverk tryggt – bortom risk för översvämningar och katastrofer – kan placeras. Det ansåg Åhuspartiets Åke Hultqvist när han den 8 november deltog i sitt näst sista möte i Tekniska nämnden. Då röstade han, och övriga i nämnden för en av utbyggnad av Centrala Reningsverket, CRV, i Kristianstad. Arbetet börjar i maj 2019 och avslutas fem är senare. Investeringen ligger på 480 miljoner kronor ± 50 miljoner kronor. Den kan leda till att VA-taxorna höjs. Läs hans rapport – pdf 1 – här. Åkes protokollsanteckning finns i pdf 2.
PDF1 PDF2

Tekniska nämnden 4 oktober 2018 – Åå-förslag om behövlig ytterligare höjd VA-taxa fick nej

Underhållsbehoven är stora inom VA-området i Kristianstad kommun. Utbytestakten av ledningar är mycket lägre än önskvärt. Detta kan leda till att läckage, föroreningar och andra problem kan drabba vattenabonnenterna. VA-taxan riskerar att höjas betydligt under kommande år. För att något bättre balansera behovet föreslog Åhuspartiet att taxan för renvatten skulle ökas med fem procent istället för förvaltnignens förslag på fyra procent. Det hade inneburit en höjning med cirka fem öre för 1 000 liter! Alltså ytterst marginellt. Jämför gärna med att en lite vatten på flaska kostar i butik melalan 20 och 50 kronor! Mitt förslag fick flera sympatier - och röstades ned. I Åhuspartiets reservation mot beslutet fick jag dock med mig moderaterna. Läs rapporten fårn Tekniska nämnden i pdf-dokumentet
PDF

Efter 24 år i kommunfullmäktige lämnar Åhuspartiet den politiska scenen

1994 bildades Åhuspartiet. Samma år tog det sakpolitiska partiet säte i kommunfullmäktige i Kristianstad. Åå fick 3,5 procent av samtliga avgivna godkända röster. Det räckte till två mandat. 9 oktober 2018 – efter 24 år – lämnar lokalpartiet fullmäktige. Många år har alltså gått - och Åhuspartiet har på olika sätt bidragit till kommunens utveckling. Kjell-Erik Ståhl redovisar i sin sista rapport från fullmäktige en del av vad Åhuspartiet har gjort. Läs Kjell-Eriks rapport i pdf-filen här!
PDF