För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Kommunfullmäktige 17 oktober 2017 – Usel motionshantering ska bli bättre
Tertialrapport där styrande majoritet slog sig för bröst och oppositionen såg orostecken

Fullmäktiges ordförande Anna-Kerstin Larsson lovade att hanteringen av motioner ska bli bättre. Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl ansåg att hanteringen var undermålig jämfört med hur förslagsärenden behandlas i företagsvärlden. • Ökande sjuktal orostecken i tertialrapport där den styrande majoritetens företrädare slog sig generellt för bröstet och berömde den förda politiken. Oppositionens företrädare pekade på svagheterna och orostecknen. Läs Kjell-Eriks Ståhls rapport i pdf-filen!
PDF

Kommunfullmäktige 20 september 2017 – Spiken i kistan för Åå?
Stora försvårar

• Majoritet försvårar dubbelt för mindre partier. Kan bli spiken i kistan för Åhuspartiet. • Partifärg viktigare än kompetens i kommunala bolag. Skäl för att styrelse och ledning får överrock genom ägar-direktiv?! • Åhuspartiets motion om snabbare sträckning av buss-linje 551 Åhusbryggan med i Skånetrafiken översyn
PDF

Tekniska nämnden 24 augusti 2017 – Belysning i Barum

Hur ska viktig gatubelysning säkras på landsbygden när elkablar grävs ner och belysningsstolpar för armaturer tas bort? Frågan väcktes av Barums Intresseförening - och tekniska nämndens svar leder till belysning, så länge stolparna håller. Öppna pdf-filen och läs!
PDF