För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Tekniska nämnden 24 augusti 2017 – Belysning i Barum

Hur ska viktig gatubelysning säkras på landsbygden när elkablar grävs ner och belysningsstolpar för armaturer tas bort? Frågan väcktes av Barums Intresseförening - och tekniska nämndens svar leder till belysning, så länge stolparna håller. Öppna pdf-filen och läs!
PDF

Kommunfullmäktige 16 maj 2017 – Täppetstranden
Åås Erosionsmotion i utredning
varning för underjorden-P

– Om regelbrott begåtts måste ansvar utkrävas och korrigerande åtgärder vidtas så att ett högt förtroende kan upprätthållas för kommunens sätt att sköta området. Det framhöll Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl i kommunfullmäkige 16 maj gällande C4 Tekniks hantering av det känsliga strandområdet på Täppetstranden där Åhus Beachhandboll Festival arrangeras. Åhuspartiets motion "Angående erosionen av kommunens stränder" fanns på fullmäktiges agenda. Motionen kommer att bli en del i en kommande prioriterad utredning om erosionsproblem. Läs mer i bifogad pdf!
PDF

Tekniska nämnden 1 juni 2017 – VA-taxa höjs. Möjlighet till större vattenuttag identifierat. Påverkar Köpinge och orter nära
och på sikt även Kristianstad och Åhus

• Höjning av VA-taxans förbrukningsavgift med fyra procent. • Startbeslut för nytt vattenverk i Gärds Köpinge som utöver närområdet genom överföringsledning kan förse även Kristianstad och eventuellt Åhus med vatten. Tekniska nämnden var på resa och besökte Växjö. Där gavs prov på föredömligt arbete. I Älmhult gavs tips om hur centrumhandel och externhandel kan bidra till bådas utveckling. Klicka på pdf-länken och läs!
PDF