För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Tekniska nämnden 8 september 2016 – Kf förslås i taxa beakta lag 20 år efter Åhuspartiet påtalade lagbrott

20 år efter att kommunfullmäktige gick emot Åhuspartiets förslag om att beakta lag föreslås lagföljsamhet i förslaget till taxa för Upplåtelse av offentlig plats i Kristianstads kommun! C4 Teknik har gjort ett gediget arbete och i ett detaljerat förslag bringat god ordning om på vilka platser taxa för användande av offentlig plats ska tas, taxornas nivå för kommersiell aktör, ideell aktör och för samarrangemang där kommunen är ena parten. Det av Tekniska nämnden godkända förslaget ska senare behandlas i kommunfullmäktige. Taxorna avses gälla från 1 januari 2017. Läs i pdf:erna nedan rapporten från tekniska nämnden (pdf1) – och protokollet från Kf 1996, (pdf2), och den protokollsanteckning som Åhuspartiet skrev mot det lagvidriga beslutet då, (pdf3).
PDF1 PDF2 PDF3