För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Tekniska nämnden 7 april 2016 – Reglemente anpassas efter lag. Utredning av VA-bolag går vidare. Åå-förslag beaktas.

• Ordningslagen ska framöver beaktas då det gäller nyttjande av allmän plats. Ett påpekande och korrigerande förslag som Åhuspartiet lämnade för över ett år sedan ska nu in i tekniska nämndens reglemente. • C4 Tekniks interna utredning om en bolagisering av VA-verksamheten lämnas nu vidare till kommunstyrelsen. En extern utredning bör bli ett naturligt steg i detta ärende som genom Åhuspartiets agerande kommit upp på den kommunala dagordningen. • Åhuspartiet lämnade fyra protokollsanteckningar vid nämndsmötet. Utöver i de ovan omnämnda ärendena även gällande ett remissärende gällande vattenuttag och medel gällande Kristianstads kommun nedprioriterade och därmed eftersatta fastighetsunderhåll. Läs om ärendena här!
PDF1 PDF2 PDF3 PDF4 PDF5