För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Tekniska nämnden 5 november 2015 – Åå-motioner om trafikföreskrifter och strandpromenad besvarades positivt. VA-bolagisering ska utredas.

Tre av ärendena vid sammanträdet var mer än de övriga i Åhuspartiets intresse. Två av partiets motioner besvarades och beslut togs om att Utreda förutsätt-ning för att bolagisera Vatten och avloppsverksamheten på C4 Teknik. Det senare har partiet också motionerat om, skrivit insändare om och tagit upp som en av två huvudpunkter vid budgetanförandet i kommunfullmäktige i oktober.
PDF