För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Tekniska nämnden 5 mars 2015
Detaljplan för Näsby 35:47 (Lingenässkolan) i Kristianstad

Behovet av en ny F-6 skola på Näsby i Kristianstad är stort. Den bör vara klar att ta emot elever hösten 2017. –… en ny skola ska rymma cirka 800 elever och 150 personal. Placeringen av skolan är vald utifrån att den ska bidra till att främja integration och vara attraktiv för alla boende inom Näsby, upplyses i Stadsbyggnadskontorets Plan- och Genomförandebeskrivning.
PDF1 PDF2