För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Tekniska nämnden 5 februari 2015
Reglemente för Tekniska nämnden

Med påtaglig brådska skulle tekniska nämnden vid februarisammanträdet lämna synpunkter på Kommunledningskontorets förslag till reglemente för Tekniska nämnden. I förhållande till det reglemente som tekniska nämnden godkände 29 oktober 2013 fanns vissa ”omarbetningar och ett antal principiella förändringar”.
PDF1 PDF2