För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Tekniska nämnden 25 augusti 2016 – Åhuspartiet oenig om VA-taxa med i övrigt enig nämnd

Flerårig eftersläpning med att höja anläggningsavgifter för Vatten och Avlopp och av brukningsavgifter för VA har lett till att ett underskott måst betalas med skattemedel. För att komma i balans mellan kostnader och intäkter krävdes en kraftig höjning av såväl anläggningsavgifter som brukningsavgifter. Alla i nämnden – utom Åhuspartiet – ställde sig bakom ett beslut där anläggningsavgifter höjs lägre än vad som behövs för att täcka investeringskostnaderna. Nybyggarna ska därmed subventioneras av brukningsavgifterna. Beslutet är tokigt och brister i mod, anser Åhuspartiet som lade en protokollsanteckning.
PDF1 PDF2