För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Tekniska nämnden 14 januari 2016 – formulering i Åå-motion om C4 Teknik ogillades och protokollsanteckning förvägrades.

Mästrande frågor och upprörda känslor. Nämndens vägran att ta en protokollsanteckning till protokollet med motivationen att den var för lång. En nämndsordförande som vände ryggen till vid handhälsning före mötet. Inte vid något tidigare sammanträde med tekniska nämnden har jag som Åhuspartiets representant fått det så hett som vid detta sammanträde. En motion – och kanske annat – väckte vissas engagemang. Dessutom presenterades tankar om en sandtoppsstig i Furuboda.
PDF1 PDF2 PDF3