För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Tekniska nämnden 12 maj 2016 – Åå-motioner delar i förslag till investeringsbudget som visar gigantiska behov inom skolor och VA

• En förlängning av strandpromenaden i Täppet 2017 för 0.9 miljoner kronor. … • Skateboardpark i Åhus 2018. Ingår som en del i Park- och leksplatsprogrammet där Åhus uppmärksammas detta år genom investeringar för sex miljoner kronor. … Dessa förslag till investeringar är felräkningspengar i förhållande till de enorma satsningar som planeras för åren 2017 till 2023 vad gäller band annat skolor, förskolor och för att rusta upp Centrala reningsverket i Kristianstad och för att trygga VA-nätet, så att det framöver i görligast mån går att undvika att friskt vatten förorenas som sommaren 2015 i Everödsområdet.
PDF