För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Förutsättningarna att kunna bygga, geologin, var det argument som ledde till att Åhuspartiet genom Kjell-Erik Ståhl ställde sig bakom placeringen på Näsby av ett nytt badhus i Kristianstad. Sett till uppenbara brister i beslutsunderlaget yrkade Kjell-Erik på återremiss, vilken röstades ned. Läs hans kritik och hans återremissyrkande och protokollsanteckning i rapporten från Kf här. I andra och tredje pdfen finns enbart återremiss respektive protokollsanteckning.
PDF1 PDF2 PDF3