För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Kommunfullmäktige 20 oktober 2015 – Nödplan viktig för att klara flyktingvågen. Genomlys C4 Tekniks verksamhet.

Flyktingsituationen har förvärrats dramatiskt sedan i somras. De förutsättningar som förutsågs då gäller inte längre. Inget av de lagda budgetförslagen kommer därför att hålla. Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl ansåg vid budgetfullmäktige att kommunen till i början av 2016 bör arbeta fram en nödplan för att förstärka Kristianstads kommuns budget med exempelvis 100 miljoner kronor föra tt bättre klara flyktingvågen och de påfrestningar som den ger på Kristianstads kommuns ekonomi.. I sitt budgetanförande framhåll han också vikten av att all före-kommande verksamhet inom C4 Teknik noggrant genomlyses. Det gäller bland annat ett särskiljande av anslags- och egenfinansierad verksamhet, vilka synergieffekter som finns med andra verksamheter och bolag i Kristianstads kommun, och betraktande av möjligheterna om att låta externa entreprenörer sköta vissa verksamheter.
PDF