För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Kommunfullmäktige 21 april 2015
Tjänstgörande Åhuspartist: Jan Olsson

Kommunfullmäktige hade 38 punkter på agendan. Medborgarförslag – anlägg skatebordpark i Åhus Förslaget kommer att vidare utredas och handläggas av Kultur och fritid.
PDF