För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Kommunfullmäktige 19 januari 2016 – Svar på 6 Åhuspartimotioner

–Idag ser det ut att vara din dag med alla ärenden ni har i Åhuspartiet! Så hälsades vår fullmäktigeledamot Jan Olsson av kommunfullmäktiges ordförande Anna-Kerstin Larsson. Sex av Åhuspartiets 13 lagda motioner 2015 fanns med på dagordningen.
PDF