För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Kommunfullmäktige 17 november 2015 – Lingenässkolan och Åhuspartists önskan om ettordssvar

Lingenässkolan blev det stora ämnet sedan ärendet om var det nya badhuset i Kristianstad ska placeras lyfts ur dagordningen. Badhuset kommer upp vid decemberfullmäktige. Åhuspartiets Jan Olssons önskan om ett "ettordssvar" vid ledamöternas frågestund i september föranledde fullmäktiges ordförande att gå igenom de regler som ska gälla vid frågestunden.
PDF