För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Kommunfullmäktige 17 mars 2015
Etablering av elförsäljning i C4 Energi AB och därmed ändring av C4 Energi AB:s ägardirektiv

Åhuspartiets yrkande om att utreda konsekvenserna av en eventuell försäljning av Kristianstads kommuns nätbolag C4 Elnät AB inom C4 Energi AB röstades ned vid marsfullmäktige.
PDF