För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Kommunfullmäktige 17 maj 2016 – Räddade ovetande från felbeslut. Positiva svar på Åå-motioner

Med ett tilläggsyrkande från Åå räddades kommunfullmäktige från att gå emot ett förbud som länsstyrelsen tagit med instämmande av Mark- och Miljödomstolen gällande att använda Strandvillans parkering som uppställningsplats för husbilar. ”Räddningen” skedde vid besvarandet av en av de tre Åhuspartimotioner som fanns på dagordningen, ”Nu måste kommunen an-passa sig till turismens utveckling.” Vi anser att kommunen tagit frågan på allvar och att husbilssituationen får en bra lösning. Även på de två andra motionerna fick vi tillfredsställande svar. • En skateboardpark är ”på gång” i Åhus • Rondell i Yngsjö fick nej från Trafikverket, men trafiksäkerheten kan kanske förbättras genom annan åtgärd.
PDF1 PDF2 PDF3