För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Kommunfullmäktige 17 juni 2015 Majoriteten vann votering med 55-15 – Beslutet gav stöd för olaglighet…

Tre ärenden handlade om Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden (sammanslagning av förvaltning men med separata nämnder) samt Tekniska nämnden. I Tekniska nämnden hade Åke Hultqvist mycket förtjänstfullt förberett, vänt ut och in på och till nämnden bilagt ett närmare 20-sidigt svar på direkt nödvändiga ändringar och korrigeringar.
PDF