För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Kommunfullmäktige 16 februari 2016 – Översvämning – och lokala miljömål

En sansad föreställning. Så kan februarifullmäktige sammanfattas. Jag hade för dagen laddat för Kommunens och stadens ”Vattenärende/presentation”. Ordföranden Anna-Kerstin Larsson informerade i sina inledande ord att ärendet kommer på KF i mars. Därmed stängde jag igen ”Pandoras ask”. Ändå lyfte jag på locket till asken lite under ärendet Lokala Miljömål för Kristianstads kommun.
PDF