För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Kommunfullmäktige 15 mars 2016 – Klimathot måste tas på största allvar

Hotet från vattnet måste tas på ett betydligt större allvar än vad som sker inom Kristianstads kommun, även om stora insatser görs för att skapa skydd för att klara klimatförändringar som höjer vattennivån. För Åhuspartiet är vattensituation en viktig fråga – för Kristian-stads stad, Åhus och Yngsjö med omland och för kommunen som helhet. På mötet gavs inledningsvis en information.
PDF