För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Kommunfullmäktige 14 april 2016 – Åhuspartiet lyfte vikten av att ta oberäkneligt översvämningshot på allvar

Lösning på trafikproblem och fler bostäder genom förvärv av central fastighet i Åhus. Rejäl skärpning krävs anser Oppositionen sedan kommunala ekonomin 2015 räddats till plus av ”flyktingpengar”. Åhuspartiet lyfte vikten av att ta oberäkneligt översvämningshot på allvar både i framtida investeringar och i ett påskyndande av arbetet med kust- och havsplanen. Heltid för alla tillsvidareanställda klubbat. Åå, M och KD anser att det ska införas 2017. Debattlystnad gjorde att bland annat två ärenden med Åhuspartimotioner flyttades till majfullmäktige.
PDF