För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Klimatberedningen
2015-2017: Miljöavgift på transporter kan ge 800 000 kronor för bättre miljö

800 000 kronor! Så mycket pengar kan ett införande av interna miljöavgifter på Kristianstads kommuns transporter leda till. Det framgår av ett förslag som kommunens Klimatberedning har tagit fram. Pengarna som en miljöavgift på miljöbelas-tande transporter ger kan användas för välmotiverade projekt inom miljöområdet i Kristianstads kommun. De mest miljöbelastande transportslagen – exempelvis flyg – får högst miljöavgift. De miljövänligaste – exempelvis elbilar, cykel-transporter och dylika – däremot ingen avgift. System med interna miljöavgifter finns redan infört i vissa kommuner med god styreffekt. Bland dessa finns Göteborg. Öppna pdf-filen och läs Kjell-Eriks Ståhls rapport om Klimatberedningen och hans arbete där!
PDF