För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Barbro Barnestam är en av fyra kontaktpolitiker i Södra skolområdet

Denna mandatperiod är Barbro Barnestams andra som ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden. Barbro berättar här om en del av hennes arbete där.
PDF