För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Årsstämma i Sparbanksstiftelsen 1826. 18 maj 2015
Beslutet att lägga ned sällsynt illa skött beträffande timing och kundpsykologi

Förutom alla förtroendemännen var hela styrelsen där, samt Sparbanken Skånes ledande tjänstemän, styrelseordförande, hedersordf. (Lennart Haglund) och ytterligare ledande företrädare från fd Färs o Frosta Sparbank och Sparbanken Öresund.
PDF