För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Tekniska nämnden 8 november 2018 – Planera redan nu för nytt reningsverk på säker mark

Redan nu är det dags att börja sondera för var ett nytt stort reningsverk tryggt – bortom risk för översvämningar och katastrofer – kan placeras. Det ansåg Åhuspartiets Åke Hultqvist när han den 8 november deltog i sitt näst sista möte i Tekniska nämnden. Då röstade han, och övriga i nämnden för en av utbyggnad av Centrala Reningsverket, CRV, i Kristianstad. Arbetet börjar i maj 2019 och avslutas fem är senare. Investeringen ligger på 480 miljoner kronor ± 50 miljoner kronor. Den kan leda till att VA-taxorna höjs. Läs hans rapport – pdf 1 – här. Åkes protokollsanteckning finns i pdf 2.
PDF1 PDF2