För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Tekniska nämnden 8 december 2016 – Åå-motion om Köpmannagatan i fördjupad översiktsplan
Trafiksäkerhetsförslag vid Sånnaskolan beaktas

Två ärenden hade fokus på ökad trafiksäkerhet i Åhus. Båda blev positivt besvarade. Både leder till åtgärder inom de närmaste åren. • Åhuspartiets motion om Köpmannagatans ”livsfara för oskyddade trafikanter” ska beaktas genom annan utformning av gatan när fördjupad översiktsplan tas fram över centrala delar i Åhus. • Jessica Lindes väl motiverade medborgarförslag om trafiksituationen vid Sånnaskolan ska tas hänsyn till när nya skolan är byggd. Ett tredje trafiksäkerhetsärende var ombyggnad av GC-vägen på Skeppsbron från Gamla Äspetbron och österut, till Åhus Gästis.
PDF