För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Tekniska nämnden 6 oktober 2016 – Motvillig majoritet instämde i Oppositionens hållning genom tilläggsyrkande

Ett ärende stack ut och där fick vi i Oppositionen till slut hela nämnden med oss genom att majoriteten samlades kring ett tilläggsyrkande som alla ställde upp på. Vi i Oppositionen – Åhuspartiet ochk Moderaterna – kunde inte godta förvaltningens, C4 Tekniks, föreslagna tjänsteutlåtande som svar på regeringens remiss på ”Dricksvattenut-redningens”, slutbetänkande ”En trygg dricksvattenförsörjning”. Vi anser att kommunen ska ha rådighet över de vattentillgångar som finns under Kristianstadsslätten.
PDF1 PDF2