För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Tekniska nämnden 4 oktober 2018 – Åå-förslag om behövlig ytterligare höjd VA-taxa fick nej

Underhållsbehoven är stora inom VA-området i Kristianstad kommun. Utbytestakten av ledningar är mycket lägre än önskvärt. Detta kan leda till att läckage, föroreningar och andra problem kan drabba vattenabonnenterna. VA-taxan riskerar att höjas betydligt under kommande år. För att något bättre balansera behovet föreslog Åhuspartiet att taxan för renvatten skulle ökas med fem procent istället för förvaltnignens förslag på fyra procent. Det hade inneburit en höjning med cirka fem öre för 1 000 liter! Alltså ytterst marginellt. Jämför gärna med att en lite vatten på flaska kostar i butik melalan 20 och 50 kronor! Mitt förslag fick flera sympatier - och röstades ned. I Åhuspartiets reservation mot beslutet fick jag dock med mig moderaterna. Läs rapporten fårn Tekniska nämnden i pdf-dokumentet
PDF