För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Tekniska nämnden 27 april 2017 – Träd och parkering samsas i Vallgatans allé
Grönstrategi inspirationskälla

• Träden i allén vid Vallgatan i Åhus ska stå kvar. På gatans inre, sydliga del placeras snedställda parkeringar med hänsyn till träden! • Grönstrategi, förnämligt dokument värt att bli förebild. Läs mer i rapporten från Tekniska nämndens aprilsamling i Åhus. Klicka på pdf-länken!
PDF