För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Tekniska nämnden 26 januari 2017 – Lekplats i Yngsjö kommer flera år före plan? GC-väg "på gång" i Åhus

Lekplats i Yngsjö. Skolor i Kristianstad. Kust-och havsplan. Sprinklersystem på Bånken. Stora – och små projekt. Enighet om besluten. För Lingenässkolan på Näsby beslöt Tekniska nämnden att hos kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd för nybyggnad liksom för ombyggnad av Centralskolan i Kristian-stad. För gamla Riksbankshuset i Kristianstad där Restaurang Bånken vid två tillfällen blivit misstänkt utsatt för mord-brand godkändes en direktanslutning av sprinkleranläggning till det allmänna vattenledningsnätet. Eftersom byggnaden är byggnadsminnesmärkt finns det inte möjlighet att anordna ett tillfredsställande brandskydd för den önskade verksamheten på annat. Nämnden beslöt att anta förvaltningens remissvar till samrådshandlingar för Kust- och havsplanen. Den innebär en ändring av berörd Översiktsplan 2013. Öppna pdf-dokumentet och läs!
PDF