För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Tekniska nämnden 24 augusti 2017 – Belysning i Barum

Hur ska viktig gatubelysning säkras på landsbygden när elkablar grävs ner och belysningsstolpar för armaturer tas bort? Frågan väcktes av Barums Intresseförening - och tekniska nämndens svar leder till belysning, så länge stolparna håller. Öppna pdf-filen och läs!
PDF