För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Tekniska nämnden 23 mars 2017 – Satsning på lekplatser i Åhus i år
Stort underhållsbehov på kommunala fastigheter

• Tre lekplatser läggs ned i Åhus. Tolv upprustas och två nyanläggs. • Åhuspartiets förslag om en skateboardpark ryms inte inom projektet. Däremot innefattas – glädjande nog – en hundrastgård vilket vi också motionerat om. Klicka på länken till pdf-filen och läs om var årets satsningar på lekplatser görs i Åhus och Åsum. Här informeras också om den stora underhållsskuld som kommunen har vad gäller de egna fastigheterna. Tekniska nämnden begär större anslag.
PDF