För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Tekniska nämnden 23 februari 2017 – Yngsjö Vattenverk
Fjälkinge Stationshus

Kristianstads kommun har genom C4 Teknik erbjudit ägaren till Yngsjö Vattenverk att lösa in anläggningen för 2,5 miljoner kronor. Beloppet är långt ifrån det som ägaren anser var det rätta.
PDF