För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Tekniska nämnden 10 november 2016 – Frivilligskötsel av parker utreds. Ingen belysning GC-väg Åhus-Yngsjö

Ett medborgarförslag om frivilligskötsel och en skrivelse om belysning på Cykelvägen mellan Åhus och Yngsjö var det mest intressanta bland ärendena vid detta sammanträde där inga förslag eller beslut var kontroversiella. Medborgarförslaget vann gehör och kommer sannolikt att inledas 2017. Någon upplysning längs cykelvägen planeras däremot inte. Läs mer i pdf-filen!
PDF