För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Tekniska nämnden 1 juni 2017 – VA-taxa höjs. Möjlighet till större vattenuttag identifierat. Påverkar Köpinge och orter nära
och på sikt även Kristianstad och Åhus

• Höjning av VA-taxans förbrukningsavgift med fyra procent. • Startbeslut för nytt vattenverk i Gärds Köpinge som utöver närområdet genom överföringsledning kan förse även Kristianstad och eventuellt Åhus med vatten. Tekniska nämnden var på resa och besökte Växjö. Där gavs prov på föredömligt arbete. I Älmhult gavs tips om hur centrumhandel och externhandel kan bidra till bådas utveckling. Klicka på pdf-länken och läs!
PDF