För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Skarp kritik mot brister och slutsater i IT-rapport

Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl blev ombedd att korta sitt anförande i informationsärende. Han frågade senare om andra regler tillämpas för företag än för privatpersoner när det gäller trädfällning. Hans i fjor nekade återremiss i ett detaljplaneärende i Maglehem har nu lett till att domstol upphävt kf:s beslut. Läs med i pdf-filen här!
PDF