För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Kommunfullmäktige 20 september 2016 – Biogas
bostadsförsörjning - och klimatpolitik

I informationsärendet Biogasens potential, Riktlinjer för bostadsförsörjningsplan och i Besvarande av interpellation - Kommunens klimatpolitik är verkningslös! fann Åhuspartiets fullmäktigeledamot anledning att dela med sig av kunskaper och tankar. Fullmäktige träffades denna gång för en heldag. Förmiddagen ägnades åt en omfattande presentation kring kommunens vision "Kristianstads växer – visionsmålsättningar för 2030". Läs Jannes rapport från fullmäktige.
PDF