För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Kommunfullmäktige 18 oktober 2016 – Budget 2017
Komfortbusslinje i Åhus och subventionerad VA-taxa

Immigration, investeringar, ja, det var stora utmaningar som togs upp i Åhuspartiets inledningsanförande när fullmäktige samlades för att bland annat besluta om Kristianstads kommuns budget för 2017. På fullmäktige i övrigt besvarades Åhuspartiets motion om Komfortbusslinje i Åhus med att en översyn om trafikupplägget i orten utreds. Fullmäktige visade ingen förståelse för Åhuspartiets rättvisekrav att var och en ska betala för sina VA-avgifter. Fullmäktige ansåg alltså att det är okej att med brukningsavgifter subventionera andras anläggningskostnader. Läs Åke Hultqvists rapport från fullmäktig i PDF1 och hans budgettal i PDF2.
PDF1 PDF2