För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Kommunfullmäktige 18 mars 2018 – Inga svar på Åå-frågor om åtgärder i kustplan

Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl ställde i samband med ett informationsärende i mars-kf om "havs- och kustplanen" frågor om vilka åtgärder som den föredragande danske konsulten kan tänka sig. Kjell-Erik fick ingen information om det. Erosionsutredningen ska vara klar till sommaren. Med svar om åtgärder på kort och lång sikt. En Åå-motion om Orienterade kompassrosor i basorter tillstyrktes. Läs Kjell-Eriks rapport i pdfn!
PDF