För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Kommunfullmäktige 18 april 2017 – Åå-synpunkter på prissättning och medfinansiering

I kommunfullmäktiges aprilsammanträde agerade Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl i två ärenden. han ifrågasatte prissättningen av arrendeavgifter vid ett förvärv och uttryckte det tveksamma i att kommunen medfinansierar ett statligt investeringsprojekt.
PDF