För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Kommunfullmäktige 17 oktober 2017 – Usel motionshantering ska bli bättre
Tertialrapport där styrande majoritet slog sig för bröst och oppositionen såg orostecken

Fullmäktiges ordförande Anna-Kerstin Larsson lovade att hanteringen av motioner ska bli bättre. Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl ansåg att hanteringen var undermålig jämfört med hur förslagsärenden behandlas i företagsvärlden. • Ökande sjuktal orostecken i tertialrapport där den styrande majoritetens företrädare slog sig generellt för bröstet och berömde den förda politiken. Oppositionens företrädare pekade på svagheterna och orostecknen. Läs Kjell-Eriks Ståhls rapport i pdf-filen!
PDF