För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Kommunfullmäktige 17 januari 2017 – Återremissförslag av Åhuspartist i Rigeleje-ärende var korrekt enligt Miljödomstolen som upphävde kf-beslut

Miljödomstolen gav stöd för Åhuspartiets, Miljöpartiets och Vänsterpartiets yrkande om återremiss i ärendet om en utvidgning av Rigeleje Camping för att inhämta sakägarnas yttrande. Domstolen har upphävt Kristianstads kommuns beslut i kommunfullmäktige 21 juni 2016. Åhuspartiets Jan Olsson undrade om bevis tas som kan användas juridiskt mot dem som inte sorterar sitt hushållsavfall korrekt och därför krävs på extra avgift. Han gav också stöd för en motion om införande av chefstill-lägg och förslag till hur informationstavlor ska finansieras.
PDF