För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Kommunfullmäktige 16 maj 2017 – Täppetstranden
Åås Erosionsmotion i utredning
varning för underjorden-P

– Om regelbrott begåtts måste ansvar utkrävas och korrigerande åtgärder vidtas så att ett högt förtroende kan upprätthållas för kommunens sätt att sköta området. Det framhöll Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl i kommunfullmäkige 16 maj gällande C4 Tekniks hantering av det känsliga strandområdet på Täppetstranden där Åhus Beachhandboll Festival arrangeras. Åhuspartiets motion "Angående erosionen av kommunens stränder" fanns på fullmäktiges agenda. Motionen kommer att bli en del i en kommande prioriterad utredning om erosionsproblem. Läs mer i bifogad pdf!
PDF