För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Kommunfullmäktige 16 januari 2018 - Åå-inlägg mött av tystnad
sen uppskattning
Klimatstrategi tyngsta ärendet

Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl beskrev det totala misslyckandet av implementeringen av ett nytt verksamhetssystem inom Arbete- och välfärdsförvaltningen. Han gav också några allvarliga rekommendationer inför kommande upphandlingar och implementeringar av IT-system av något slag. Inlägget möttes under sammanträdet av övriga kf-ledamöters tystnad, kanske av skam. Gillande över inlägget uttrycktes senare i kaffepausen. ”Klimat- och energistrategin” samt ”Klimatanpassningsplanen” var kfs tyngsta ärenden.
PDF