För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Kommunfullmäktige 15 november 2016 – 239 månader gick
sen kunde Åå-förslag om lagföljsamhet accepteras. Signaler om Vardagsekonomi går fram…

• 239 månader efter Åhuspartiets uppmaning beslöt kommunfullmäktige att följa lagen! • Signaler om viktigheter i Åå-motion går fram till lärare och Barn- och Utbildningsförvaltningen. • Viktigare med bättre kollektivtrafik på kommunens landsbygd än att ge unga pensionärer möjlighet att åka gratis under lågtrafik. I novemberfullmäktige fanns det anledning för Åhuspartiets representant att agera i två Åå-anknutna ärenden och i ett tredje, för rättvisans skull.
PDF