För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Kommunfullmäktige 13 december 2016 – Skäll för sent inlämnat partistöd
Åå:s Hälsomotion "nobbad"
Ordförande bröt interpellationsfrågor om fällda träd

För sent inlämnat dokument om redovisning av hur partistödet för 2015 användes gav skall från kommunalråd. Åhuspartiets motion om införande av Hälsa, kost och motion som temaämnesområde i skolan fick nobben. ”Ska” behandlas enligt styrdokument. Inga svar gavs på interpellationer inlämnade i tid. Ordförande avbröt frågor om träd.
PDF