För sakpolitik sedan 1994

Yttrande och anteckningar

Budgetfullmäktige i Kristianstad 21 november 2017 – Stranderosion
strategiska fordonsfrågor och "lag och ordning" med mera

• Den allt påtagligare stranderosionen • Avsaknaden av en sammanhållande funktion för kom-munens strategiska fordonsfrågor • Ökad professionalitet inom området upphandling, pro-jektledning och inköp efterlystes • Badhuset på Näsby och skenande kostnader • Den oroande utvecklingen inom området ”lag och ord-ning” Dessa fem angelägna områden tog Åhuspartiets Kjell-Erik Ståhl upp i sitt gruppledaranförande under budgetfullmäktige. Läs mer i hans rapport i pdf-filen här!
PDF