För sakpolitik sedan 1994

Nya temaämnen i skolan ska bidra till klokare val och hälsa genom livet

• Vardagsekonomi
• Hälsa, kost och motion
Dessa ämnesområden påverkar varje persons förutsättningar att leva sitt liv – och den livskvalitet de kan uppnå.
I två motioner föreslår Åhuspartiet att kunskaper inom dessa områden ska ges som temaämnen i skolan. Ämnena kan med fördel integreras i undervisningen i andra skolämnen och aktiviteter.
Vår vardag påverkas alltmer av teknik. Det som tidigare generationer gjorde mer handfast fixas med några knapptryckningar eller kanske med ett swish. Vi kommer allt längre ifrån vårt ursprung och genom tekniken tappar vi till viss del förståelsen för och insikterna om vad vi gör.

Kan vi förstå värdet av pengar – om sådana inte är fysiskt närvarande och går att ta på? Är en bunte sedlar mer greppbar att betala med än en motsvarande summa genom en banköverföring? Varför ska vi spara när vi kan låna? Sms-lånen är snabba, bekväma och ofta låneberoendeframkallande. Vilket förhållningssätt är lämpligt att ha till sådana? Hur fungerar börsen? Vad används skatten till? Varför finns inte pengar till det jag tycker är viktigt? Varför ska jag arbeta?

Inom temaämnet Vardagsekonomi finns en oändlig massa frågor och mycket att ta ställning till och söka finna svar på. Avsikten med detta ämne är att som en närvarande del även i andra skolämnen ytterligare förbereda de unga för livet och vad som där kan vänta.

Vårt andra temämne Hälsa, kost och motion har också ett stärkande förberedande syfte. Med mindre spontanidrottande och mer lågintensiva aktiviteter behöver kroppen utmanas och tränas för ett långt, hållbart och friskt liv. Fysiska aktiviteter stimulerar dessutom inlärning och uppmärksamhet. Elever som får sin dagliga dos av fysisk aktivitet har lättare att koncentrera sig, lära och prestera bättre. Genom att veta vad som finns i det vi äter och dricker kan vi göra medvetna val som stärker hälsan och ger energi.

Med ett ämne som Hälsa, kost och motion ser vi en möjlighet att ansvarsfullt ge de unga de insikter och färdigheter som kan leda till vanor som bland flera effekter inte styr mot övervikt och fetma, något var fjärde ung person idag ådragit sig.

För var och en person som aktivt vårdar sin hälsa är det en vinst. För samhället, inte minst Kristianstads kommun, innebär varje invånare som lever hälsoinriktat besparingar i olika vård- och omsorgstjänster. Behovet av service skjuts på framtiden och kan bli mindre omfattande och tungt.

Klicka på länken Motioner i listen ovan så kan du läsa motionerna i sin helhet!

PS. Bilderna ovan visar några vyer från Helgeås nordliga utlopp i Åhus.